4K和媒体制作系列

  

Phantom 4K和影视制作摄像机可在高速和高分辨率下提供无与伦比的成像效果。无论制作团队是需要一款带有940万像素传感器的4K摄像机,还是需要世界上最快的400 万像素摄像机,Phantom都可满足其需求。机身控制按键、SDI视频输出和10Gb以太网等选项方便使用且易于数据管理。 

4K和媒体制作系列主要特点

●   2049 x 1952分辨率

●   35mm、近方形、传感器格式

●   机身控制按键和SDI输出

●   10Gb以太网可选

●   兼容Cinmag V

4K和媒体制作系列产品类型

型号 传感器 传感器尺寸 分辨率[px] 帧率 像素尺寸 数据接口
v2640 ONYX CMOS传感器

27.6 mm × 26.3 mm;

38.2mm对角线

2048 × 1952 6,600 fps(全分辨率) 13.5 µm GigE / 10GigE
Flex4K CMOS传感器

27.6 mm × 15.5 mm;

31.7mm对角线

4096 × 2304 938 fps(全分辨率) 6.75 µm GigE / 10GigE
Flex4K-GS CMOS传感器

27.6 mm × 15.5 mm;

31.7mm对角线

4096 × 2304 938 fps(全分辨率) 6.75 µm GigE / 10GigE
VEO4K 590 CMOS传感器

27.6 mm × 15.5 mm;

31.7mm对角线

4096 × 2304 530 fps(全分辨率) 6.75 µm GigE / 10GigE / Fischer端口 / RJ45端口
VEO4K 990  CMOS传感器

27.6 mm × 15.5 mm;

31.7mm对角线

4096 × 2304 938 fps(全分辨率) 6.75 µm GigE / 10GigE / Fischer端口 / RJ45端口
VEO4K PL CMOS传感器

27.6 mm × 15.5 mm;

31.7mm对角线

4096 × 2304 938 fps(全分辨率) 6.75 µm GigE / 10GigE / Fischer端口 / RJ45端口

 

4K和媒体制作系列应用领域

●   燃烧

●   微流体

●   粒子图像测速

●   透明介质

●   血细胞计数单细胞成像

●   数字图像相关

●   纹影成像

●   工作流程