QImaging CCD系列

  

QImaging CCD科学相机系列为电生理学、长时间凝视、彩色成像、文档记录和活细胞成像提供了解决方案。16mm的大对角线视野,提高通量并最大限度地提高单帧捕获的数据量。通过简单、通用和高速的USB 3.0接口提供数据。大部分现代计算机都设有此标准、可接受的接口,从而简化了连接。支持最新的Windows操作系统,确保了现代系统的兼容性。

QImaging CCD系列主要特点

●   最高可达600万像素

●   大视野

●   75%峰值量子效率

●   彩色/荧光成像

●   专为电生理学而设计

●   无振动无干扰

   高灵敏度

   超低噪声读出模式

●   传感器深度冷却

●   最长曝光时间高达60分钟

QImaging CCD系列产品类型

型号 分辨率[px] 传感器区域 波长范围 帧率 像素尺寸[μm] 数据接口
Retiga R6 2688 × 2200

12.5 mm × 10 mm

16 mm对角线

可见光(400-700 nm)

近红外(700-1000 nm)

7fps@14-bit

4.54 × 4.54 USB 3.0
MicroPublisher 6 2688 × 2200

12.5 mm × 10 mm

16 mm对角线

可见光(400-700 nm)

7fps@14-bit

4.54 × 4.54 USB 3.0
Retiga ELECTRO 1360 × 1024

8.8 mm × 6.6 mm

11mm对角线

可见光(400-700 nm)

近红外(700-1000 nm)

22fps@14-bit

6.45 × 6.45 USB 3.0
Retiga LUMO 2688 × 2200

12.5 mm × 10 mm

16 mm对角线

可见光(400-700 nm)

近红外(700-1000 nm)

7fps@14-bit

4.54 × 4.54 USB 3.0

 

QImaging CCD系列应用领域

●   神经科学和电生理学

●   生物芯片、基因组学和微阵列