028-86716592

VS-TCH 远心镜头

高分辨率 远心镜头

VS-TCH 远心镜头系列主要特点
  • 将TC系列中WD为65、110mm的产品,提高到百万像素的高解像力新远心系列。

    此系列的最大特征是,对应近年的百万像素相机,彻底的在失真和对比度上下了工夫进行设计,在整个画面内做到低失真,进光量没有差异,可得到高水准的图像。

VS-TCH 远心镜头产品类型
型号 倍率 工作距离(mm) 实效F NA 同轴落射式 寸尺(英寸)
VS-TCH05-65/CO 0.5x 75.3 9.42 0.027 可选 2/3"查看详细
VS-TCH08-65/CO 0.8x 70.3 9.57 0.042 可选 2/3"查看详细
VS-TCH1-50/CO 1.0x 53.3 9.94 0.05 可选 2/3"查看详细
VS-TCH1-65 /CO 1.0x 68.8 9.94 0.05 可选 2/3"查看详细
VS-TCH1.5-65/CO 1.5x 65 11.8 0.064 可选 2/3"查看详细
VS-TCH2-65/CO 2.0x 65 13.6 0.074 可选 2/3"查看详细
VS-TCH3-60/CO 3.0x 59.8 20.5 0.073 可选 2/3"查看详细
VS-TCH4-65/CO 4.0x 65 17.91 0.112 可选 2/3"查看详细
VS-TCH6-65/CO 6.0x 65.8 27 0.111 可选 2/3"查看详细
VS-TCH05-110CO 0.5x 110.8 9.49 0.026 2/3"查看详细
VS-TCH08-110/CO 0.8x 110.7 11 0.036 可选 2/3"查看详细
VS-TCH1-110/CO 1.0x 110.3 10.5 0.048 可选 2/3"查看详细
VS-TCH1.5-110/CO 1.5x 110.8 12 0.063 可选 2/3"查看详细
VS-TCH2-110/CO 2.0x 110.8 13.5 0.074 可选 2/3"查看详细
VS-TCH3-100CO 3.0x 103.1 20.9 0.072 可选 2/3"查看详细
VS-TCH4-110/CO 4.0x 110.8 22.2 0.09 可选 2/3"查看详细
VS-TCH6-110/CO 6.0x 110.9 39.3 0.076 可选 2/3"查看详细
VS-TCH 远心镜头系列应用领域
  • 机器视觉精确测量等

028-86716592

QQ在线咨询