028-86716592

Moritex FA镜头微距

机器视觉专用,包含高分辨率设计、紧凑型设计、Vis/NIR AR镀膜、抗振设计。
Moritex FA镜头微距系列主要特点
 • 机器视觉专用

  高分辨率设计

  高解像力设计

 • 可兼容大靶面

  螺丝锁紧定焦功能

  多种光圈可选

Moritex FA镜头微距产品类型
型号 焦距 (mm) Fno 芯片大小 (mm)
ML-MC7528-18C-G*1 75 2.8 17.6 (1.1 " sensor)
ML-MC5028-18C-G 50 2.8 17.6 (1.1 " sensor)
ML-MC3528-18C-G 35 2.8 17.6 (1.1 " sensor)
ML-MC2528-18C-G 25 2.8 17.6 (1.1 " sensor)
ML-MC1628-18C-G*1 16 2.8 17.6 (1.1 " sensor)
ML-MC1228-18C-G*1 12 2.8 17.6 (1.1 " sensor)
ML-MC9028XR-18C 90 2.8 - 16 19.3 (1.2 " sensor)
ML-MC5020XR-18C 50 2.0 - 16 19.3 (1.2 " sensor)
ML-MC3518XR-18C 35 1.8 - 16 19.3 (1.2 " sensor)
ML-MC2518XR-18C 25 1.8 - 16 19.3 (1.2 " sensor)
型号 焦距(mm) 倍率 x 芯片大小(mm)
ML-MC43-HR-22C 43 0.3 - 1.0 22 4/3"
Moritex FA镜头微距系列应用领域
 • 微距低畸变视觉成像检测

 • 适用机器人项目

028-86716592

QQ在线咨询